Waktu magrib merupakan waktu “aktif” bagi syaitan mengganggu manusia, samada secara fizikal atau mental.

Pada waktu ini, mereka berkeliaran. Maka kerana itu Nabi Muhammad S.A.W melarang anak-anak kecil bermain-bermain atau dibiarkan di luar rumah.

Hadis ;

Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Manshur; Telah mengabarkan kepada kami Rauh bin ‘Ubadah; Telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij; Telah mengabarkan kepadaku ‘Atha; bahwa dia mendengar Jabir bin ‘Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Bila hari telah senja laranglah anak-anak keluar rumah, karena ketika itu setan berkeliaran. Dan bila waktu malam tiba biarkanlah mereka. Kuncilah pintu dan sebut nama Allah, karena setan tidak dapat membuka pintu yang terkunci (dengan menyebut nama Allah). Tutup semua bejanamu dengan menyebut nama Allah, sekalipun dengan membentangkan sesuatu di atasnya, dan padamkan lampu (ketika hendak tidur).” 

HADIS RIWAYAT MUSLIM

Syarah Sahih Muslim No.2012

 

SHAH AL-MUNZIR

Advertisements