Mungkin kita tidak sedar, kadang-kadang kita telah memberikan sesuatu kepada orang lain samada dia tua, muda, kecil, besar, miskin, kaya dan sebagainya ; namun tidak semena-mena kita mengambil semula pemberian itu walaupun dengan alasan ataupun tanpa alasan. Dan tidak kiralah apa jenis dan material pemberian berkenaan.

Dalam bahasa mudah difaham ialah “Buruk Siku”

Perbuatan mengambil semula pemberian yang telah diserahkan merupakan suatu perbuatan yang dilarang, kerana ia dianggap mengambil hak orang lain. Pada detik pemberian berkenaan dibuat, ia sudah menjadi hak kepada si penerima.

Maka elakkan kita membuat perkara yang dilarang Islam ini.

Hadis ;

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar dan Abu Bakr bin Khallad Al Bahili keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi dari Husain Al Mu’allim dari Amru bin Syu’aib dari Thawus dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar keduanya memarfu’kan hadits tersebut kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Tidak halal seorang laki-laki memberikan suatu pemberian kemudian diminta kembali, kecuali orang tua terhadap sesuatu yang ia berikan kepada anaknya.”

HADIS RIWAYAT IBNU MAJAH

Maktabatu Al-Ma’arif Riyadh No.2377

 

SHAH AL-MUNZIR

 

Lawati ;

 

Blog http://www.shahalmunzir.wordpress.com

Facebook http://www.facebook.com/shahalmunzir

Page http://www.facebook.com/naktegur

Twitter http://www.twitter.com/Shah_ALMunzir?s=08

Telegram https://www.telegram.me/kuliah_online

Advertisements