JANGAN MENYINGKAP DAN MENYEBARKAN AIB DIRI SENDIRI

 

Setiap manusia tidak pernah lekang daripada melakukan dosa kesalahan. Setiap dosa kesalahan yang dilakukan merupakan aib bagi si pelakunya. Begitu juga keburukan dan kekurangan diri yang lain samada dari segi fizikal atau mental, rohani atau jasmani.

Agama Islam melarang umatnya daripada membuka aib diri sendiri, melainkan untuk tujuan kebaikan, namun wajib tetap dalam keadaan yang terkawal dan sekadar perlu sahaja.

Begitu juga, Allah sentiasa melindungi aib hambaNya, maka tidak wajarlah kita membukanya kerana ia bertentangan dengan sunnatullah.

Perbuatan menampak-nampakkan dosa disebut sebagai Hijar. Dan membuka aib diri sendiri dianggap sebagai Hijar.

Hadis ;

Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, Muhammad bin Hatim dan Abdu bin Humaid, berkata Abdu: telah menceritakan kepadaku, sedang yang lain berkata: telah menceritakan kepada kami Ya’qub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami keponakan Ibnu Syihab dari pamannya berkata: Salim berkata: Saya mendengar Abu Hurairah berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Setiap umatku dimaafkan kecuali orang-orang menampak-nampakkan (dosa) dan sesungguhnya diantara menampak-nampakkan (dosa) adalah seorang hamba yang melakukan amalan di waktu malam kemudian di waktu paginya telah ditutupi oleh Rabbnya lalu ia berkata: ‘Wahai fulan semalam aku telah melakukan ini dan itu, ‘ padahal pada malam harinya (dosanya) Telah ditutupi oleh Rabbnya. Ia pun bermalam dalam keadaan (dosanya) Telah ditutupi oleh Rabbnya dan di pagi harinya ia menyingkap apa yang telah ditutup oleh Allah’.” Zuhair berkata dan sesungguhnya termasuk dari Hijar (menampak-nampakkan dosa).

HADIS RIWAYAT MUSLIM

Syarah Sahih Muslim No.2990

 

SHAH AL-MUNZIR

 

Lawati ;

Blog http://www.shahalmunzir.wordpress.com

Facebook http://www.facebook.com/shahalmunzir

Page http://www.facebook.com/naktegur

Twitter http://www.twitter.com/Shah_ALMunzir?s=08

Telegram https://www.telegram.me/kuliah_online

Advertisements