Sakit demam merupakan sakit yang sentiasa menimpa manusia walaupun apa asbabnya. Tidak kira tua, muda, bayi, miskin atau kaya.

Tahukah kita penyakit demam ini berasal daripada hembusan api neraka Jahannam? Maka itu Rasulullah S.A.W mengajarkan kita untuk meredakan demam dengan air.

Oleh itu, janganlah lupakan peranan air dalam meredakan demam, khususnya bagi bayi, samada dengan cara memberi minum atau mengelap seluruh badan dengan tuala basah, di samping ubat-ubatan yang didapatkan daripada doktor.

Pastinya terdapat keberkatan dan hikmah melalui air dalam meredakan demam kerana ia adalah cara khusus yang diajarkan Nabi S.A.W.

Hadis ;

​Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abu Al Ahwash telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Masruq dari ‘Abayah bin Rifa’ah dari kakeknya Rafi’ bin Khadij dia berkata; saya mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Demam berasal dari hembusan neraka Jahannam maka dinginkanlah ia dengan air.”

HADIS RIWAYAT BUKHARI

Fathul Bari No.5726

Wallahu a’lam

SHAH AL-MUNZIR


Lawati ;

Blog http://www.shahalmunzir.wordpress.com

Facebook http://www.facebook.com/shahalmunzir

Page http://www.facebook.com/naktegur

Twitter http://www.twitter.com/Shah_ALMunzir?s=08

Telegram https://www.telegram.me/kuliah_online


Advertisements