​Seringkali kita terdengar dan membaca artikel di mana-mana medium samada media massa ataupun maya, kekayaan seseorang bergantung kepada amalan dan imannya kepada Allah.

Sesungguhnya sedekah juga mampu meluaskan rezeki seseorang kerana sudah dijanjikan oleh Allah bahawa setiap amalan sedekah akan diganjari pahala berlipat ganda, dan Allah berikan pulangan yang lebih baik.

Namun tahukah kita, bahawa ada satu lagi punca terpancarnya rezeki dan kecemerlangan hidup kita di dunia dan akhirat?

Ia adalah MENYANTUNI ORANG MISKIN DAN HINA

Ia jelas disebutkan dalam hadis berikut, di mana Rasulullah S.A.W menyatakan bahawa orang-orang yang lemah (termasuklah miskin dan hina) merupakan asbab pemberian rezeki dan kemenangan daripada Allah kepada manusia sekeliling.

Hadis ;

Telah menceritakan kepada kami Muammal bin Al Fadhl Al Harrani, telah menceritakan kepada kami Al Walid, telah menceritakan kepada kami Ibnu Jabir, dari Zaid bin Artha`ah Al Fazari, dari Jubair bin Nufair Al Hadhrami, bahwa ia mendengar Abu Ad Darda` berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Carikan orang-orang lemah untukku, sesungguhnya kalian diberi rizki dan diberi kemenangan karena orang-orang lemah kalian.” Abu Daud berkata; Zaid bin Artha`ah adalah saudara ‘Adi bin Artha`ah. 

HADIS RIWAYAT ABU DAUD

Maktabatu Al-Ma’arif Riyadh No.3179

Maka itu, santunilah golongan ini, jangan dihina dan ditinggalkan. Kerana melalui mereka, Allah titipkan taburan rezeki dan kemenangan dunia dan akhirat kepada kita.

Pasti ia akan merubah hidup kita, percayalah.

Wallahu a’lam

SHAH AL-MUNZIR


Lawati ;

Blog http://www.shahalmunzir.wordpress.com

Facebook http://www.facebook.com/shahalmunzir

Page http://www.facebook.com/naktegur

Twitter http://www.twitter.com/Shah_ALMunzir?s=08

Telegram https://www.telegram.me/kuliah_online

Advertisements