Sungguhnya manusia amat suka dan berhajat kepada perhiasan. Bagi kaum wanita, perhiasan khususnya emas merupakan suatu keinginan dan menjadi kesukaan, bahkan kebanggaan jika dapat memilikinya.

Dan sungguhnya, emas merupakan perhiasan di Syurga kelak, termasuklah sutera dan banyak benda dan perkara lain lagi.

Perhiasan emas yang dipakai di dunia, kadangkala menimbulkan sifat riak, sombong dan meninggi diri bagi sesiapa yang memakainya. Dan memakai perhiasan untuk bermegah-megah boleh mendatangkan hukum haram.

Maka itu, dimakruhkan bagi umat Islam iaitu bagi wanita Muslimah (kerana emas haram dipakai oleh Muslimin) untuk menayang-nayangkan perhiasan emas yang mereka miliki.

Ini adalah kerana kekhuatiran akan timbulnya sifat riak, sombong dan bermegah-megah dalam diri mereka lalu menjerumus kepada dosa.

​Hadis ;

Telah mengabarkan kepadaku Ar Rabi’ bin Sulaiman ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Bukair ia berkata; telah menceritakan kepadaku Bapakku dari Amru Ibnul Harits dari Ibnu Syihab dari Urwah dari ‘Aisyah, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah melihatnya mengenakan dua gelang emas, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pun bersabda: “Maukah engkau aku kabari apa yang lebih baik dari hal ini, seandainya engkau lepas ini lalu engkau mengenakan dua gelang dari perak dan engkau olesi dengan za’faran maka itu lebih baik.” 

HADIS RIWAYAT AN-NASA’I

Maktabatu Al-Ma’arif Riyadh No.5143
Wallahu a’lam
SHAH AL-MUNZIR


Lawati ;

Blog http://www.shahalmunzir.wordpress.com

Facebook http://www.facebook.com/shahalmunzir

Page http://www.facebook.com/naktegur

Twitter http://www.twitter.com/Shah_ALMunzir?s=08

Telegram https://www.telegram.me/kuliah_online

Advertisements