Copy Dari Hati, Paste Pada Tulisan

" … dan nasihatilah mereka, serta katakanlah kepada mereka kata-kata yang boleh memberi kesan pada hati mereka."[Surah An-Nisa': Ayat 63]

Month: September 2016

1 Post