Berikut merupakan antara dosa-dosa besar yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis.

Hadis ;

​Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Mufadhdhal telah menceritakan kepada kami Al Jurairi -lewat jalur periwayatan lain- telah menceritakan kepadaku Qais bin Hafsh telah menceritakan kepada kami Isma’il bin Ibrahim Telah mengabarkan kepada kami Sa’id Al Jurairi telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abu Bakrah dari ayahnya radliallahu ‘anhu mengatakan, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Dosa yang paling besar diantara dosa-dosa besar lainnya adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, kesaksian palsu, kesaksian palsu (beliau mengulanginya tiga kali), atau ucapan dusta, ” beliau tidak henti-henti mengulang-ulanginya sehingga kami mengatakan; ‘Duhai, sekiranya beliau diam.’ 

HADIS RIWAYAT IMAM BUKHARI

NO.6919 Fathul Bari

Moga kita semua tidak termasuk di dalam golongan berkenaan.

Advertisements